Finished match result - 2009-07-24

Tennis » Challenge » Recanti, Italy » Sergiy Stakhovsky - Stephane Bohli

Sergiy Stakhovsky

vs

Stephane Bohli

0:2