Poker Texas Holdem


Ranking układów

Royal Flush (poker królewski)
Najwyższy możliwy układ. Poker królewski składa się z dziesiątki, waleta, damy, króla i asa w jednym kolorze. Najbardziej pożądany układ przez wszystkich graczy.

Straight Flush (poker)
Drugi co do siły układ, złożony z kolejnych według wartości kart w tym samym kolorze.

Four of a Kind (kareta)
Układ czterech jednakowych kart, na przykład czterech asów, czterech piątek itd.

Full House (ful)
Kombinacja pary i trójki. Wartość trójki jest ważniejsza podczas porównywania fuli. Przykładowo układ 3 asy-2 króle jest silniejszy niż 3 króle-2 asy.

Flush (kolor)
Układ tworzy pięć kart tego samego koloru, niezależnie od ich wartości. Przy porównywaniu kolorów wygrywa ten z graczy który ma wyższą kartę wchodzącą w skład koloru. Jeśli dla obu graczy pięć wspólnych kart jest najwyższych w jednym kolorze, pozostałe karty nie mają znaczenia i jest remis (np. karty wspólne w pikach: A, Q, 10, 8, 7, gracz pierwszy 6 pik, K trefl; gracz drugi: 5 pik, K karo)

Straight (strit)
Kombinacja składająca się z pięciu kolejno ułożonych kart nie jednakowego koloru. Strit z asem liczony jest w sekwencji zarówno niższej, jak i wyższej (As otwiera i zamyka strity: niskiego: A, 2, 3, 4, 5, jak i najwyższego: 10, J, Q, K, A)

Three Of A Kind (trójka)
Układ zawierający trzy jednakowe karty, np. króle lub dwójki, plus dwie dodatkowe karty, które nie tworzą pary i które nie są kartami o tej samej wartości, co wspomniana trójka.

Two Pairs (dwie pary)
Kombinacja zawierająca dwie pary kart jednakowej wartości oraz piątą kartę, która różni się wartością od kart tworzących owe dwie pary. Układ ten określany jest przez silniejszą parę.

One Pair (para)
Układ tworzą dwie karty o tej samej wartości plus trzy inne karty, które nie tworzą z parą żadnych innych wyżej wspominanych kombinacji.

High Card (wysoka karta)
Najwyższą wysoką kartą jest as. Jeśli gracze mają takie same wysokie karty, o wygranej decyduje następna, jeśli i te karty są takie same, decyduje kolejna itd.